Illustrasjon: Frida Preacher

Årets Schizofrenidager stiller grunnspørsmålene; Hva er endring? Hvordan fremmes endring?

Spørsmålene blir forsøkt besvart av verdens fremste psykoterapiforskere og gjennom klinikknære foredrag med fokus på sentrale terapeutiske ferdigheter.

Tilfriskning og recovery vil være en rød tråd gjennom hele konferansen.

Schizofrenidagene ser også på hva som påvirker et menneskets mulighet for endring, og hvordan terapifeltet vil endre seg i tiårene fremover.

 I en tid med tydelige politiske føringer og strammere økonomiske rammer, som vil endre vår måte å drifte helsetjenester, ønsker vi å sette fokus på ledelse, prioritering og kvalitet.

 Velkommen til de 34. Schizofrenidagene, og velkommen til en fagfestival som setter fokus på kjernen av psykisk helsearbeid og rusbehandling.

 

Med vennlig hilsen

Geir Fiskå. faglig leder for Schizofrenidagene 2023

Organisasjonskomite, Schizofrenidagene 2023: 

Geir Fiskå, psykologspesialist, RuPo Sandnes; faglig leder, Schizofrenidagene 2023; Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen PsykOpp; organisatorisk leder, Schizofrenidagene 2023; Lars Ravn Øhlckers, Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist, PH BURA ; Målfrid J Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent, PsykOpp; Jon Vidar Strømstad, miljøterapeutiskfaglig rådgiver, Helse Stavanger;  Marianne Skretting, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri; Medisinskfaglig rådgiver, PH BURA Stavanger; Kjetil Hustoft, medisinskfaglig rådgiver, KPHV ; Jan Olav Johannessen, pensj. overlege, tidl. forskningssjef, Helse Stavanger ; Kristin Fjermestad, psykoterapeut; Ingvild Dugstad Vestrheim psykologspesialist, Helsehuset, Stavanger;  Jan –Erik Nilsen, faglig rådgiver, SUS; Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist/forskningssjef, SUS  KPHV; Henriette Rafoss Refseth, psykologfaglig rådgiver KPHV;  Dag Øystein Nordanger, RVTS Vest; Liv Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse, SUS;. Aleksander Hagen Erga, psykologspesialist; forskningsleder, KORFOR; Liv Sand, psykologspesialist/forsker; poliklinikkleder ved BUP Hinna; Olav Thorsen, pensjonert fastlege; seniorforsker.Aida Naqasha, Konferanseansvarlig, PsykOpp.