Foreleserinformasjon
THOMAS JOINER went to college at Princeton and received his Ph.D. in Clinical Psychology from the University of Texas at Austin. He is The Robert O. Lawton Distinguished Professor of Psychology at Florida State University. Dr. Joiner’s work is on the psychology, neurobiology, and treatment of suicidal behavior and related conditions. He was awarded the Guggenheim Fellowship, was named a Fellow of the American Association for the Advancement of Science, and was given the 2020 James McKeen Cattell Award for lifetime contributions to the area of applied psychological research from the Association for Psychological Science.
A consultant to NASA’s Human Research Program, he was the Director of the DoD-funded Military Suicide Research Consortium, a ten-year, $70 million dollar project. Dr. Joiner runs a clinical and consulting practice specializing in suicidal behavior, including legal consultation on suits involving death by suicide.
Stilling
PhD, Professor of Psychology
Thomas Joiner

Spesialseminar 2 : Barn som utøver vold - Zemir Popovac, psykologspesialist

Tirsdag 5. november kl 09 - kl 15

Kurset er egnet for psykologer, pedagoger og sosialarbeidere som jobber med barn og ungdommer på ulike nivåer. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet og kunnskap om de ulike følelsesmessige prosessene i barnet som kan lede til voldelig atferd, mobbing og diskriminering.

Særlig vil vi vie oppmerksomhet til følelser knyttet til avmakt, marginalisering, utenforskap og misunnelse. Utover det å øke kunnskap om disse følelsesmessige prosessene, er målet også å øke deltakernes ferdigheter til konkret arbeid med barn og ungdom som utsetter andre for vold.

Foreleserinformasjon
Zemir Popovac er psykologspesialist og en av gründerne til psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no). Han har særskilt ansvar for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir underviser også i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern.
Et av Zemirs faglige interesseområder er blant annet temaer knyttet til "ondskap, hevn og tilgivelse". Hans bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, kombinert med hans psykologkompetanse, danner et utgangspunkt for refleksjoner om ondskap som noe som i større eller mindre grad angår oss alle, som mer eller mindre "rammer" oss alle, og som muligens bor i oss alle.
Zemir Popovac

Med forbehold om endring i programmet