Navn
Bergljot Gjelsvik
Stilling
Psykolog og forsker
Foreleserinformasjon
Bergljot Gjelsvik er psykolog og forsker ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og ved Universitetet i Oxford.
Gjelsvik har en doktorgrad i selvmordsforebygging fra UiO og master i MBCT fra Oxford University.
Hun forsker på hvordan vi kan forstå overgangen fra suicidale tanker til handling, og underviser ved profesjonsstudiet i psykologi.

Bilde: Nina Rangøy
Bergljot Gjelsvik