Full Name
Ingvild Stjernen Tisløv
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Ingvild Stjernen Tisløv er spesialist i klinisk samfunnspsykologi.. Hun har lang erfaring fra statlig barnevern og multisystemisk terapi (MST), underviser ved Psykologisk Institutt, driver nettportalen samfunnspsykologi.no og sitter i fagutvalget for barn og ungdom (NPF).
Tisløv er opptatt av hvordan psykologer i ulike posisjoner kan bidra til utjevning av sosiale forskjeller i helse og livskvalitet, og skriver bok om hvordan psykologer kan møte ungdom fra familier med levekårsutfordringer. På Schizofrenidagene skal hun fortelle om hvordan familieøkonomi kan påvirke barn og unges helse og utviklingsmuligheter, hvorfor psykologer bør snakke om økonomi i terapirommet, og hvordan det å inkludere levekårsperspektivet kan være en viktig forutsetning for å oppnå endring.
Ingvild Stjernen Tisløv