Full Name
Aleksander Hagen Erga
Job Title
Forskningsleder; psykologspesialist
Speaker Bio
Aleksander Erga er forskningsleder og psykologspesialist ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), post.doc. ved Nasjonalt Kompetansenettverk for Bevegelsesforstyrrelser, begge ved SUS, og førsteamanuensis ved UiS. Erga forsker på kognisjon, recovery og behandling av avhengighet, nevropsykiatriske tilstander og psykisk helse ved degenerative sykdommer.
Aleksander Hagen Erga