Navn
Ottar Ness
Stilling
Professor i rådgivningsvitenskap; Professor II i psykisk helsearbeid
Foreleserinformasjon
Professor - Leder av WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft (NTNU)
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Ottar Ness har et hovedfag (cand.polit) i pedagogisk psykologi med fokus på organisasjon og ledelse, videreutdanning innen familieterapi og systemisk praksis og en PhD i sosialpsykologi. Mine forskningsinteresser fokuserer på:

Livskvalitet og sosial bærekraft
Mattering´, medborgerskap, fellesskap, sosial ulikhet, sosial rettferdighet og samfunnsdeltakelse
Relasjonell velferd
Recovery og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus
Samskaping
Wellbeing economy
Organisasjonsutvikling, innovasjon og ledelse
Familie- og relasjonsterapi.
Blandede forskningsmetoder; kvalitativ, kvantitativ, deltakende- og aksjonsforskningsmetoder.

Leder av NTNU WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft
Redaktør – Tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling
Ottar Ness