Full Name
Zemir Popovac
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Zemir Popovac er psykologspesialist og en av gründerne til psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no). Han har særskilt ansvar for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir underviser også i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern.
Et av Zemirs faglige interesseområder er blant annet temaer knyttet til "ondskap, hevn og tilgivelse". Hans bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, kombinert med hans psykologkompetanse, danner et utgangspunkt for refleksjoner om ondskap som noe som i større eller mindre grad angår oss alle, som mer eller mindre "rammer" oss alle, og som muligens bor i oss alle.
Zemir Popovac