Navn
Siv Hilde Berg
Stilling
Psykolog, førsteamanuensis og PhD.
Foreleserinformasjon
Siv Hilde Berg er psykolog med doktorgrad i helse og medisin, og er tverrfaglig utdannet i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hun jobber som førsteamanuensis i pasientsikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på resiliens i helsetjenesten, pasienterfaringer, selvmordsforebygging og helsekommunikasjon.
Siv Hilde Berg