Presse og medier

Ønsker du å dekke Schizofrenidagene? Klikk på lenken under for å registrere deg.

Retningslinjer for pressen: På Schizofrenidagene skal det ikke fotograferes ellers gjøres opptak eller gjengivelser av klinisk materiale. En forutsetning for akkreditering er at hvis det skal publiseres materiale fra saker som blir formidlet, skal presse på selvstendig grunnlag avklare og sikre sitatsjekk med foreleser.

For å få presseakkreditering er det et krav at man publiserer sak/er hvor konferansen er nevnt innen senest 6 måneder etter konferanseslutt. Schizofrenidagene ber om å få tilsendt saker i etterkant av arrangementet. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Elin Skogen, daglig leder, Stiftelsen Psykopp; mob. 948 22 467

Hjertelig velkommen!