Skoledagen, Småbarnsdagen og kompetanseheving for lærere

Skoledagen

Mandag 4. november 2024

Program og påmelding kommer!

For 24. år på rad arrangerer vi en egen dag for elever i den videregående skole.  Vi ønsker med denne dagen å sette fokus på psykisk helse, og håper det kan bidra til større åpenhet og kunnskap, og til å bygge ned fordommer.

Småbarnsdagen

Tirsdag 5. november 2024

Program og påmelding kommer!

Kompetansehevingskurs for barneansvarlige, for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen. 

Ung på nett

Mandag 4. november 2024

Program og påmelding kommer!

«Ungdom og nettbruk» er et av programmene, utviklet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for pedagogisk personell, PPT og andre yrkesgrupper som jobber i ungdomsskoler og videregående opplæring...

 

Alle har en psykisk helse

Tirsdag 5. november 2024

Program og påmelding kommer!

Kompetansehevingskurs for lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre i  ungdomsskolen, og  andre som jobber med målgruppen.