Stiftelsen PsykOpp 

Schizofrenidagene arrangeres av Stavanger Universitetssjukehus i samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. SUS har det faglige ansvaret mens Stiftelsen PsykOpp har det organisatoriske ansvaret.

PsykOpp er en ideell stiftelse, etablert i 1989, som har som målsetting å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Gjennom årene har PsykOpp befestet sin rolle som en av de viktigste aktørene for informasjon, antistigmaarbeid  og kompetanseheving innen psykisk helse og psykiatri, både i forhold til ulike brukergrupper og fagmiljøer.

Stiftelsen er en non-profit aktør, og overskudd tilfaller virksomhetens art.

I over 30 år har PsykOpp hatt det organisatoriske ansvaret for Schizofrenidagene, som har  samlet mellom 700 og 1800 fagfolk hvert år. 
I tillegg har Stiftelsen over 30 års erfaring med å arrangere andre konferanser og kompetansehevingskurs innenfor feltet psykisk helse.

Stiftelsen har tre hovedvirksomhetsområder:
Forlag, kurs- og konferansevirksomhet og informasjonsarbeid.

Stiftelsen PsykOpp har besøksadresse i Stavanger, men har et nasjonalt og delvis internasjonalt, perspektiv på sitt arbeid.

Organisatorisk leder for konferansen:

Elin Skogen, Daglig leder, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

elin@psykopp.no Mobil 948 22 467