Godkjenninger

 

FAGKONFERANSEN 06. - 08. NOVEMBER 2024

 

Norsk fysioterapeutforbund Konferansen søkes godkjent med 24 timer.  

Norsk sykepleierforbund Konferansen søkes godkjent med 24 timer.  

Norsk psykologforening Konferansen søkes godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 24 timer.

 

 

Den norske legeforening:

Allmennmedisin  konferansen søkes godkjent med  24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)

Psykiatri konferansen søkes godkjent med 24 timer som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

BUP konferansen søkes godkjent med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning 

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04