Navn
Cecilie Sunde Hetland
Stilling
Psykologspesialist; faglig leder, Schizofrenidagene 2024
Foreleserinformasjon
Cecilie Sunde Hetland er psykologspesialist ved Ambulant sikkerhetsteam (AST) innen Avdeling Sikkerhet Helse Stavanger. AST bistår i arbeid rundt pasienter på dom til tvungent psykisk helsevern som følges opp utenfor døgnavdeling. I tillegg til å følge opp egne pasienter på dom til TPH bistår AST med voldsrisikovurdering og veiledning i arbeid med pasienter med alvorlig voldsproblematikk som er undergitt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Hetland har flere års erfaring fra DPS døgnavdeling og har arbeidet ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, ettervernspoliklinikk og ambulant akutteam. Hun er faglig leder for årets Schizofrenidager.
Cecilie Sunde Hetland