Småbarnsdagen tirsdag 8. november 

Kompetansehevingskurs for barneansvarlige, for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen.

Tirsdag 8. november kl 09:00 - kl 14:45

Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedal G-001

Deltakeravgift: Kr 950

Avtalepris for SUS-deltakere kr 500

Lunsj kjøpes i kantinen.