Velkommen til Nordens største psykisk helse konferanse

 

Velkommen til de 34. Schizofrenidagene, og velkommen til en fagfestival som setter fokus på kjernen av psykisk helsearbeid og rusbehandling - endring.

Årets Schizofrenidager stiller grunnspørsmålene; Hva er endring? Hvordan fremmes endring? ....les mer