Kåkå debate Wednesday 9. November

Personlighetsforstyrrelse - farlig stempel eller en god knagg?

Å få en diagnose kan være nødvendig for behandling, men den kan også virke hemmende for personer som strever psykisk. Diagnoser i psykiatrien er overfladiske og lite eksakte. Diagnosen personlighetsforstyrrelse kan også være stigmatiserende. Hjelper disse diagnosene de som strever? Når diagnosen er satt, klarer en da å se personen i lys livskrisen, traumene eller smerten som ligger bak? Hva hvis diagnosen er feil? Blir diagnosene en god knagg eller et farlig stempel? Vi tar debatten! Velkommen.

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Ina Gundersen, journalist

TID: Onsdag 9. november kl. 18:00-19:30
STED: Påfyll, Kirkegata 36
PRIS: 150 /75

Deltakere:

Dag Ø. Nordanger er psykologspesialist ved RVTS Vest og professor ved OsloMet. Han har engasjert seg i å formidle kunnskap om hvordan belastninger i oppveksten preger menneskers utvikling. Han mener mye som tradisjonelt har blitt sett på som «sykdom» eller «psykiatri», kan forstås som menneskers evne til å tilpasse seg den konteksten man vokser opp i.

 

 

 

 

 

Kine Merlin Bøe er erfaringskonsulent for Sammen på vei rådet i SørVest i kommunene Sandnes, Stavanger, Gjesdal, Hå, Klepp, Strand og Time. Hun formilder ulike utfordringer med feildiagnostisering og hvilken betydning det kan få for tilfriskningen og manglende sådan. Med rett diagnose, ble også helsehjelpen riktig.

 

 

 

 

 

 

Lars Lien er styreleder i Norsk psykiatrisk forening og styremedlem av den Europeiske psykiatriforeningen. Han har ledet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Lien er professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet.

Åse-Line Baltzersen er kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri. Hun er opptatt av likeverdig behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser – et engasjement som stammer egen tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse. Baltzersen er spesielt opptatt av strukturelt stigma, samt gapet mellom forskning og klinisk praksis innen personlighetsfeltet.