Kåkå Kverulantkatedralen in partnership with Schizofrenidagene

Presenting a series of debate nights during festival week

* These events are in Norwegian* 


Personlighet står i sentrum for Schizofrenidagene 2022. Hva er personlighet? Hva er identitet? Hvordan utvikles identiteten og personligheten. Ungdom som strever, er det psykiske lidelser som skal diagnostiseres eller er det en del av det å bli ungdom, rett og slett ungdommens iboende kriser? Er psykiatriske diagnoser en god knagg eller et farlig stempel? 

 Vi vil også debattere hvorfor pasientene må stemples med en diagnose for å få psykisk helsehjelp samtidig som vi vet at det kan medføre store utfordringer hva helseforsikringer angår. Psykiatriske diagnoser kan utelukke helseforsikringer. Visste du det? Hvilke stengsler møter folk med en psykiatrisk diagnose i samfunnet, en diagnose som kanskje er skrevet ut fra et øyeblikksbilde og som i verste fall ikke stemmer engang.