FAGKONFERANSEN 9. - 11. NOVEMBER 2022

onsdag 9. november 2022
10:00 - 10:20
Åpning av konferansen
Elin Skogen
10:20 - 10:30
Å bli seg selv - Om utvikling og behandling av personlighetsproblematikk
Henriette Grimsby Rafoss
10:40 - 11:20
Nancy McWilliams and Glen Gabbard in conversation
Glen Gabbard Nancy McWilliams Christian Schlüter
11:15 - 11:35
Pause
 
11:40 - 12:20
Treating severe personality disorders: Evolution and innovation
Nancy McWilliams
12:20 - 13:00
Tittel TBC
Chandra Ghosh Ippen
13:00 - 14:00
Lunsj
 
14:00 - 15:15
PARALLELLE MINISEMINARER
 
onsdag 9. november 2022
15:15 - 15:30
Pause
 
15:30 - 15:35
Kulturinnslag
 
15:35 - 16:00
Erfaringsforedrag: Jeg vant psykiatriens lotto!
Åse-Line Baltzersen
16:00 - 16:35
Psychopathy, violence, and risk assessment
Kevin Douglas
16:35 - 16:50
Pause
 
16:50 - 17:30
Working with emotional abuse, severe neglect and invisibility
Dolores Mosquera
17:30 - 18:10
Integrating Cognitive-behavioral and Psychodynamic Treatment: The Man Who Feared that He Would Be Arrested
Michael Garrett
18:10 - 18:40
Sadisme og seksuell sadisme
Svein Øverland
18:40
Slutt for dagen
 
torsdag 10. november 2022
09:00 - 09:05
Kulturinnslag
 
09:05 - 09:15
Åpningshilsen
Tove Gundersen
09:15 - 10:00
Tittel TBC
Glen Gabbard
10:00 - 10:35
Å tørre å være; bevegelse fra tvil, frykt og lengsel ved unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kristine Dahl Sørensen
10:35 - 10:55
Pause
 
10:55 - 11:30
The Emergence of Personality Disorders in Adolescence: New Findings and their Implications for Treatment
Rebecca Shiner
11:30 - 12:05
Reclaiming your life after trauma with Cognitive Therapy for PTSD
Nick Grey
12:05 - 13:00
Lunsj
 
13:00 - 14:15
PARALLELLE MINISEMINARER
 

delt plenum  torsdag kl 14:35 - kl 17:15

PLENUM 1. Personlighetspsykiatri

torsdag 10. november 2022
14:15 - 14:35
Pause
 
14:35 - 14:55
Erfaringsforedrag
 
14:55 - 15:25
Utrygg tilknytningsstil ved unnvikende og emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse
Tone Normann-Eide
15:25 - 15:55
Tittel TBC
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs
15:55 - 16:15
Pause
 
16:15 - 16:45
Suicidal og selvskadende atferd hos ungdom med personlighetsforstyrrelser - betydningen av tidlig intervensjon og behandling
Lars Mehlum
16:45 - 17:15
TBC
 
17:15
Slutt for dagen
 

PLENUM 2. Relasjonsbehandling

torsdag 10. november 2022
14:15 - 14:35
Pause
 
14:35 - 15:00
Erfaringsforedrag: Fordi jeg er betong!
Charlotte Forselv Lene Amelia Kolnes
15:00 - 15:55
Når det onde biter seg fast – om båndet til indre angripere, negative terapeutiske reaksjoner og kampen for forandring
Sverker Belin
15:55 - 16:15
Pause
 
16:15 - 16:45
Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser
Lisbet Borge
16:45 - 17:15
Mentaliseringsbasert terapi i DPS og kommune - erfaringer fra implementeringsarbeid
Kristine Rørtveit
17:15
Slutt for dagen
 
fredag 11. november 2022
09:00 - 09:05
Åpningshilsen
Unn Birkeland
09:05 - 09:15
Presentasjon av konferansen 2023
 
09:15 - 10:00
Nye måder og perspektiver for klassifikation af personlighedsforstyrrelser: DSM-5 og ICD-11
Erik Simonsen
10:00 - 10:50
Metacognitive Interpersonal Therapy for Personality Disorders: Evidence and principles of hcange
Giancarlo Dimaggio
10:50 - 11:10
Pause
 
11:10 - 11:40
Erfaringsforedrag
 
11:40 - 12:15
Roundtable: Å miste en pasient i selvmord
 
12:15 - 13:00
Lunsj
 
13:00 - 13:10
Presentasjon av Schizofrenidagenes ærespris
 
13:10 - 13:50
Grandios og sårbar narsissisme; klinisk uttrykk, symptomer og behandling
Pål Grøndahl
13:50 - 14:10
Pause
 
14:10 - 14:40
Forfattersamtale- TBA
 
14:40 - 15:30
Gerd- Ragna Bloch Thorsens minneforedrag
 
15:30
Vel hjem!