Godkjenninger

 

GODKJENNINGER FAGKONFERANSEN ONSDAG 9. - FREDAG 11. NOVEMBER 2022

 

Den norske legeforening:

Allmennmedisin  godkjennes med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)

Psykiatri  godkjennes med 24 timer som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pediatri  godkjennes med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

BUP venter på svar

 

Norsk psykologforening  godkjennes med 25 timer som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk sykepleierforbund godkjent som meritterende med totalt 24 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Norsk fysioterapeutforbund godkjennes med 24 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og i fornyelse av spesialitet.

 

GODKJENNINGER SPESIALSEMINAR 1 OG 2 TIRSDAG 8. NOVEMBER 2022 

 

Den norske legeforening:

Allmennmedisin  godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen per seminar.

Psykiatri  godkjennes med 6 timer  som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning per seminar.

BUP venter på svar

 

Norsk psykologforening  godkjennes med 6 timer hver kursdag som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk fysioterapeutforbund godkjennes med 6 timer hvert seminar. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og i fornyelse av spesialitet.

 

Spesialseminarene er også søkt godkjent hos  Norsk sykepleierforbund. Svar legges ut her fortløpende.

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04