Godkjenninger

 

Konferansen søkes godkjent av den Norske legeforeningen, Norsk psykolog forening, Norsk sykepleierforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04