Accreditations

The Conference receives annual accreditations from the Norwegian Medical Association, the Norwegian Psychology Association, the Norwegian Nurses' Association, Norwegian Physiotherapy Association and Norwegian Occupational Therapy Association.

 

GODKJENNINGER FAGKONFERANSEN ONSDAG 9. - FREDAG 11. NOVEMBER 2022

 

Den norske legeforening:

Allmennmedisin  godkjennes med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)

Psykiatri  godkjennes med 24 timer som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pediatri  godkjennes med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

BUP godkjennes med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Norsk psykologforening  godkjennes med 25 timer som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk sykepleierforbund godkjent som meritterende med totalt 24 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Norsk fysioterapeutforbund godkjennes med 24 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og i fornyelse av spesialitet.

 

GODKJENNINGER SPESIALSEMINAR 1 OG 2 TIRSDAG 8. NOVEMBER 2022 

 

Den norske legeforening:

Allmennmedisin  godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng per seminar til videre- og etterutdanningen.

Psykiatri  godkjennes med 6 timer per seminar som valgfrittkurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

BUP godkjennes med 6 timer per seminar som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Norsk psykologforening  godkjennes med 6 timer per seminar som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk fysioterapeutforbund godkjennes med 6 timer per seminar. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og i fornyelse av spesialitet.

 

Spesialseminarene er også søkt godkjent hos  Norsk sykepleierforbund. Svar legges ut her fortløpende.

 

Spørsmål? Send mail til aida@psykopp.no eller ring organisatorisk ansvarlig Stiftelsen PsykOpp tlf 51 93 88 04