Rogaland Theatre in partnership with Schizofrenidagene

Velkommen til teaterforestilling - Vi er krigere, av Monika Isakstuen

Mennesket slutter aldri å lengte etter trøst

JEG er alene. Noe, eller noen, er tapt. Så kommer DE ANDRE, en kakofoni av stemmer, med en helt annen erfaringshorisont, som er både forstyrrende og forløsende.


I Monica Isakstuens nye stykke 'Vi er krigere' prøver ulike mennesker å møtes og forstå hverandre. Men dette er en krevende øvelse, ofte bærer de forsøksvise møtene mer preg av konfrontasjoner. Dialogen er brutal og konfliktfylt, men også overraskende omsorgsfull.
 
I anekdoter og dialoger forteller karakterene JEG og DE ANDRE om situasjoner hvor de kanskje har ønsket å få eller gi omsorg. DE ANDRE konfronterer JEG med ting hun har gjort og ikke gjort, samtidig som de prøver å forstå seg selv og hverandre.


Noen ganger blir skillet mellom stemmene uklart – gjenspeiler det DE ANDRE sier, kanskje vel så mye JEG sine indre, kritiske stemmer?

Vi er krigere handler om ansvaret vi har for andre, om glede, sorg, omsorg, omsorgssvikt og svik - og om at JEG og DE ANDRE kanskje likner mer enn vi ønsker å innse.

 Billetter: Spesialpris for konferansens deltakere i perioden konferansen varer: kr 335.

Problemer med å bruke kjøpslenken? Ta kontakt med Rogaland Teater på 51 91 90 00/51 91 90 90

 

Les mer om forestillingen her

Se trailer 

Dette sier media:
«Her jeg sitter i de sene nattetimer og prøver å finne ord for min begeistring, skulle jeg nesten ønske at terningen hadde flere øyne å by på enn bare seks.»

«Regissør Trine Wiggen […] viser oss at denne teksten er så sterk i kraft av seg selv at den kan presenteres for publikum uten staffasje av noe slag. Det funker som bare det, og ved en formidabel formidling evner de fire aktørene, samtlige vingebrutte på hvert sitt vis, å søke opp de såreste stemninger om tilkortkommenhet, ikke bare i det eksplisitt uttalte.»
Christen Hvam, Fredrikstad blad

«Sårt, nært og på same tid både vondt og humoristisk om forhold vi alle kan kjenne oss att i. [..]Full av intelligente kontradiksjonar og ikkje minst ein underfundig underliggjande humor».
«Særs vellukka forteljargrep [og] regi», «imponerande vellukka lojalitet til teksten», «utsøkt mimikk»
Amund Grimstad, Klassekampen

«Monica Isakstuens komplekse scenetekst «Vi er krigere» møter Trine Wiggens enkle og presise regi; det sitter som et skudd.»
«Balansen er hårfin og presis. […] Det er som om vi aner det forferdelige under en nesten transparent, beskyttende overflate.»
«Vi ler høyt flere ganger på tross av det smertelige og alvorlige. Det oppleves befriende. Nettopp latteren i dette fellesskapet som teateret er, gir en helende effekt. Helhetsopplevelsen rundt Vi er krigere rammer inn og åpner opp på samme tid nettopp det enormt fantastiske og risikable ved tilværelsen. Det blir et helende rom og et rom for å sørge.»
Elin Lindberg, Norsk Shakespearetidsskrift

«Under turnéen vil stykket bli tilpasset de ulike lokasjonene teateret har håndplukket for anledningen: steder der utvidede familier møtes på tvers av alder til høytidelige eller dagligdagse anledninger som for mange kan assosieres med både gode minner, frykt eller sorg: Alle elementer i historien «Vi er krigere», som åpenbart har en universell appell.»
Hilde Marstrander, Demokraten