etablert

1989

5000+ 

besøkende årlig

Velkommen til nordens største psykisk helse konferanse

Illustrasjon: Frida Preacher

Schizofrenidagene 2022 med temaet  'Personlighet'  går av stabelen  7. - 11. november.

Hvordan kan man bli seg selv? Hva fremmer sunn personlighetsutvikling? Hva forårsaker skjevutvikling, relasjonelle vansker, reguleringsvansker, personlighetsproblemer og personlighetsforstyrrelser? Hvordan skape meningsfulle, helsebringende og effektive behandlingsforløp?

Vi inviterer de fremste nasjonale og internasjonale ekspertene til Stavanger og be dem gjøre oss litt klokere.

Bli med på årets høydepunkt i psykisk helse-feltet! 

Noen av årets keynote forelesere:

PhD., ABPP, Psychologist, psychoanalyst, author
Professor, MD. Psychiatrist, psychoanalyst, author, editor
PhD., Associate Director of the Child Trauma Research Program , University of California.
Charles A. Dana Professor of Psychological and Brain Sciences, Colgate University

Hvem sto øverst på ønskelisten vår i år?

Nancy McWilliams, selvfølgelig! 
Hun er virkelig en nestor i feltet, og en erfaren, klartenkt og begavet formidler av klinisk kunnskap. 

Hun holder spesialseminar hele tirsdag 8.11 om klinisk arbeid med ulike personlighetsstrukturer, og innleder også årets konferanse med plenumsforedrag om status for personlighetsfeltet. Det blir også tid til miniseminar om veiledning, og en prat med en annen av våre gjester. 
Bli med oss i Stavanger i november for vår årlige feiring av fag, kultur og fellesskap! 

Hvordan få livet tilbake etter traumeopplevelser?

I år har Schizofrenidagene invitert psykolog og forsker Nick Grey til Stavanger.

Nick jobber til daglig i NHS og ved Universitetet i Sussex med traumefokusert kognitiv terapi.

Han er en anerkjent foredragsholder og ekspert på metoden CT-PTSD, som implementeres i DPS'er i psykisk helsevern for voksne over hele landet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Du kan høre Nick i både plenumsforedrag og miniseminar torsdag 10. november! 

Psykologisk behandling av psykoselidelser

Til årets konferanse får vi besøk av psykiater og professor Michael Garrett fra New York. Gjennom sin karriere har Garrett arbeidet for å fremme psykoterapeutisk og psykososial behandling av psykoselidelser, med spesielt fokus på integrasjonen av kognitive teknikker og psykodynamisk tenking. 
Vi arrangerer et eget klinisk spesialseminar med Garrett tirsdag 8.11 i samarbeid med ISPS Norge, og han blir selvfølgelig også å høre på selve konferansen. Gå ikke glipp av denne muligheten til å høre en av verdens fremste eksperter på psykologisk behandling av psykoselidelser.

"Jeg vant psykiatriens lotto!"

Åse-Line Baltzersen er kommunikasjonsrådgiver i NAPP (Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri). Hun brenner for god og likeverdig behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelse – og for at dette skal være uavhengig av postnummer. Hun har et personlig engasjement med utspring fra egen tilfriskning fra personlighetsforstyrrelse. 
Åse-Line har en bachelor i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.  Møt henne og mange andre under Schizofrenidagene, som i år handler om personlighet og personlighetsproblematikk!

Teaterforestilling  mandag 7. - fredag 11. nov

Småbarnsdagen tirsdag 8. november

Kunstersamtale tors. 10. nov

Festival  hele uka

Debatt mandag 7. - torsdag 10. nov

Schizofrenidagene er først og fremst en møteplass for fagfeltet vårt.

 

I 30 år har folk valfartet til Stavanger for årlig påfyll av fag, kultur og fellesskap, og smilene sitter løst!