SKOLEDAGEN

For 21. år på rad arrangerer vi en egen dag for elever i den videregående skole. En av fem unge sliter psykisk. Vi ønsker med denne dagen å sette fokus på psykisk helse, og håper det kan bidra til større åpenhet og kunnskap, og til å bygge ned fordommer. 

Skoledagen arrangeres neste gang i 2021. 2020-arrangementet utgår grunnet pandemien.

SMÅBARNSDAGEN

Kompetansehevingskurs for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, for barneansvarlige og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen.

Småbarnsdagen arrangeres neste gang i 2021.

 

KOMPETANSEHEVING 

Gratis kompetansehevingskurs for lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre som arbeider med elever i ungdomsskolen.

Program og påmelding legges ut i 2021.