Monica Bertinussen
Monica Bertinussen
Faglig leder, Schizofrenidagene 2021; psykologspesialist, Helse Stavanger

Lone Viste
Lone Viste
Faglig leder, Schizofrenidagene 2021; klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Helse Stavanger

Louis Theroux
Louis Theroux
Documentary presenter

James Bennett-Levy
James Bennett-Levy
Professor in Mental Health, University of Sydney

Louis Castonguay
Louis Castonguay
Liberal Arts Professor of Psychology, Penn State University

Lene Lauge Berring
Lene Lauge Berring
Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.; Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering

Ole Greger Lillevik
Ole Greger Lillevik
Psykiatrisk sykepleier; forfatter, dosent, UiT, Norges Arktiske Universitet

Kjetil Moen
Kjetil Moen
Førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger; sykehusprest/forsker, Helse Stavanger

Inez Myin-Germeys
Inez Myin-Germeys
Professor of Psychiatry, KU Leuven, Belgium

Helene Amundsen Nissen-Lie
Helene Amundsen Nissen-Lie
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

John Norcross
John Norcross
Distinguished Professor of Psychology, Scranton University, US

Thomas Skovholt
Thomas Skovholt
Professor of Educational Psychology, University of Minnesota

Alexandre Vaz
Alexandre Vaz
Clinical psychologist and psychotherapy researcher

Vidar Husby
Vidar Husby
Psykologspesialist

Alain Topor
Alain Topor
Professor, Universitetet i Agder; lektor, Stockholms universitet.

KariAnne Vrabel
KariAnne Vrabel
Phd./psykologspesialist; leder av forskningsinstituttet, Modum Bad; førsteamanuensis, Psykologisk institutt, UiO

Bruce Wampold
Bruce Wampold
Professor Emeritus, University of Wisconsin, USA; tidligere forskningsleder, Modum Bad.

Astrid Weber
Astrid Weber
Erfaringskonsulent, Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Cecilie Brøvig Almås
Cecilie Brøvig Almås
Psykologspesialist, ARA, Sørlandet sykehus

Gudrun Austad
Gudrun Austad
Spesialkonsulent, RVTS Vest

Frode Bremseth
Frode Bremseth
Psykiatrisk sykepleier, Helse Stavanger

Lindsay Chipman, MA
Lindsay Chipman, MA
Licensed psychotherapist

Kristine Dahl Sørensen
Kristine Dahl Sørensen
Phd./Psykologspesialist

Terese Grøm
Terese Grøm
Generalsekretær, LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord)

Unn Elisabeth Hammervold
Unn Elisabeth Hammervold
Sykepleier; stipendiat/universitetslektor, UiS

Steinar Hvål
Steinar Hvål
Psykologspesialist, RVTS

Per Isdal
Per Isdal
Psykologspesialist; ass. direktør, leder for region vest, Alternativ til Vold

Mads Johansen
Mads Johansen
Leder/fagleder, AMC2, SUS

Linda Kvalvik
Linda Kvalvik
Spesialkonsulent, RVTS

Liv Raissi
Liv Raissi
Leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare/lärare

Dimitrij Kielland Samoilow
Dimitrij Kielland Samoilow
Sertifisert EFT-terapeut, veileder og underviser

Steven Shapiro
Steven Shapiro
Clinical psychologist; Senior Faculty and founding member of the AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) Institute, NYC.

Jonas Sharma-Bakkevig
Jonas Sharma-Bakkevig
Psykologspesialist; lærer/veileder, Norsk Institutt for ISTDP

Annika Skandsen
Annika Skandsen
Phd. stipendiat og psykologspesialist, Helse Stavanger

Paul Joachim Bloch Thorsen
Paul Joachim Bloch Thorsen
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri; overlege, Helse Bergen

Sidsel Tveiten, Phd.
Sidsel Tveiten, Phd.
Sykepleier og professor i helsefremmende arbeid, OsloMet

Finn Skårderud
Finn Skårderud
Psykiater, forfatter og professor.

Gro Harestad
Gro Harestad
Erfaringsformidler

Maria Kjos Fonn
Maria Kjos Fonn
Forfatter

Siri Gullestad
Siri Gullestad
Professor emeritus

Øystein Høiby
Øystein Høiby
Tillitsvalgt, Mental Helse Oppland