Velkommen til nordens største psykisk helse konferanse

- fag, kultur og fellesskap i 30 år

Konferansen i 2020 handler om terapeuten. Hva er en god terapeut? Hvilke utfordringer og egenskaper er viktige i forskjellige deler av tjenesteapparatet? Hvordan kan vi som hjelpere utvikle oss og bli bedre? Hva kreves for å stå i rollen over tid og trives? Vi utforsker ulike aspekter av hjelperollene i tjenestene for psykisk helse. Våre egenskaper, utfordringer og vår utvikling står i sentrum. 

Velkommen til årets høydepunkt i psykisk helse-feltet!