SKOLEDAGEN

For 21. år på rad arrangerer vi en egen dag for elever i den videregående skole. En av fem unge sliter psykisk. Vi ønsker med denne dagen å sette fokus på psykisk helse, og håper det kan bidra til større åpenhet og kunnskap, og til å bygge ned fordommer. 

I år avvikles Skoledagen digitalt mandag 1. november. Program og påmeldingslenke publiseres snart!

Program      Påmelding

Kompetansehevingskurs for banrneansvarlige, for pedagogisk personell i barnehager, for helsesykepleiere og studenter, og annet helsepersonell  som arbeider med målgruppen.

Tirsdag 2. november i Stavanger Forum

 

LÆRERKURS 

Gratis kompetansehevingskurs for lærere, skoleledere, helsesøstre, PP-rådgivere og andre som arbeider med elever i ungdomsskolen og vgs.

Mer informasjon, program og påmelding kommer!