Velkommen til Nordens største psykisk helse konferanse

Schizofrenidagene 2024 - On the edge

Schizofrenidagene 2024 handler om det å arbeide i psykisk helse- og rusfeltet, og om å være til stede for de som beveger seg langs livets ytterkanter, på grensen av det som kan tåles. Vi setter søkelyset på balansen mellom risiko og trygghet, som vi alle lever med. Hvordan er det for pasienter og pårørende å leve «på kanten»? Hvordan kan vi som helsepersonell arbeide med det som utfordrer oss aller mest? 
 
Vi gjør et dypdykk i vanskelige spørsmål om liv og død, og om makt og avmakt. Vi setter alvorlig tematikk på dagsorden, og utforsker kliniske tema som utfordrer personer, helsehjelp og omgivelser. Vi vier særlig oppmerksomhet til sterke følelser, selvmord og vold, samtidig som vi ser på hva som bidrar til resiliens og recovery.....les mer 

Hjertelig velkommen!