PRE-CONFERENCE WORKSHOP

Tuesday 07. November 

Improved treatments for psychosis

Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet ”Bedre psykosebehandling” - implementering av fire kunnskapsbaserte behandlinger for psykose.
Studien undersøker

  • i hvilken grad kunnskapsbaserte praksiser anbefalt i retningslinjer for psykosebehandling er implementert i psykisk helsevern
  • om implementeringen blir bedre ved implementeringsstøtte
  • om pasienttilfredshet og pasientforløp har sammenheng med grad av implementering.

De fire behandlingene var: Medikamentell behandling, oppfølging av fysisk helse, familiearbeid og trening i individuell mestring av sykdom.

Seminaret presenterer erfaringer og resultater fra studien. Les mer

Speakers:

Please note that the programme may be subject to change