Programmet for 2024 er under utvikling og publiseres ila februar/mars 2024.