Full Name
Jon Magnus Frostad Haakonsen
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Jon M. F. Haakonsen er psykologspesialist og phd kandidat ved Handelshøyskolen BI. Der forsker han på ledelse og underviser studenter. Jon er spesielt interessert i hva som kjennetegner ledere som evner å skape gode relasjoner til sine medarbeidere, både hvem de er, og hva de gjør. Han har også forsket på personlighet og helseatferd, og har tidligere jobbet i helsevesenet, både som klinisk psykolog og som leder. Han bistår også ledere, selskaper og organisasjoner med kompetanseutvikling.
Jon Magnus Frostad Haakonsen