Name
B: Ledelse i endring I
Description

Ledelse er i endring, og å lede i endring er noe de fleste ledere i offentlig og privat sektor må takle. Hvordan er det å lede når prosedyrer og rutiner ikke er på plass? Økt grad av åpen kommunikasjon, interpersonlige ferdigheter og evne til å øke en gruppes psykologiske trygghet er elementer som ofte trekkes frem. Dette, samt hvordan vi kan legge til rette for kontinuerlig læring, det å forholde seg til motstridende krav og paradokser i ledelse, samt betydningen av å finne en bærekraftig balanse i egen lederhverdag, er tema vi vil diskutere. Det legges opp til interaksjon, refleksjon og dialog.

 

Jon Magnus Frostad Haakonsen
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 8. november
Language:
Norsk