Name
B: Ledelse i endring II
Description

Ledelse er i endring, og å lede i endring er noe de fleste ledere i offentlig og privat sektor må takle. Hvordan er det å lede når prosedyrer og rutiner ikke er på plass? Økt grad av åpen kommunikasjon, interpersonlige ferdigheter og evne til å øke en gruppes psykologiske trygghet er elementer som ofte trekkes frem. Dette, samt hvordan vi kan legge til rette for kontinuerlig læring, det å forholde seg til motstridende krav og paradokser i ledelse, samt betydningen av å finne en bærekraftig balanse i egen lederhverdag, er tema vi vil diskutere. Det legges opp til interaksjon, refleksjon og dialog.

Miniseminarene 'Ledelse i endring I' og 'Ledelse i endring II' har ulikt innhold begge dager. Man kan enten velge å gå på dette seminaret begge dager, eller velge et annet seminar den andre dagen.

Jon Magnus Frostad Haakonsen
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 1:00 PM - 2:15 PM
Program:
Miniseminar torsdag 7. november
Language:
Norsk