Foredragstittel:
B: Ledelse i endring II
Beskrivelse

Ledelse er i endring, og å lede i endring er noe de fleste ledere i offentlig og privat sektor må takle. Hvordan er det å lede når prosedyrer og rutiner ikke er på plass? Økt grad av åpen kommunikasjon, interpersonlige ferdigheter og evne til å øke en gruppes psykologiske trygghet er elementer som ofte trekkes frem. Dette, samt hvordan vi kan legge til rette for kontinuerlig læring, det å forholde seg til motstridende krav og paradokser i ledelse, samt betydningen av å finne en bærekraftig balanse i egen lederhverdag, er tema vi vil diskutere. Det legges opp til interaksjon, refleksjon og dialog.

Jon Haakonsen
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 13:00 - 14:15
Program:
Miniseminar torsdag 9. november
Language:
Norsk