Full Name
Melissa Weibell
Job Title
Avdelingsoverlege PhD.
Speaker Bio
Avdelingsoverlege Ph.D ved avdeling akutt og intensiv psykiatri, klinikk psykisk helsevern voksne Stavanger Universitetssjukehus

Foto: Universitetet i Stavanger
Melissa Weibell