Navn
Melissa Weibell
Stilling
Avdelingsoverlege PhD.
Foreleserinformasjon
Avdelingsoverlege Ph.D ved avdeling akutt og intensiv psykiatri, klinikk psykisk helsevern voksne Stavanger Universitetssjukehus

Foto: Universitetet i Stavanger
Melissa Weibell