Foredragstittel:
J: Endring under tvang.
Beskrivelse

Hva skjer med akuttinnleggelser på tvang og frivillig etter lovendringen i 2017  og innføring av samtykkekompetanse kriteriet – ved Akutt Mottakspost C2 i Stavanger -  Melissa Weibell. 

Frivillig og tvangsinnlagte pasienter i 20 akuttpsykiatriske mottak i Norge – hva kan vi lære av Multisenterstudien i Akuttpsykiatri? - Kjetil Hustoft.

Hva gjør det med helsepersonell å utøve tvang? 
Dette er hovedspørsmålet i en pågående kvalitativ studie hvor både de som forordner tvang (psykiatere og psykologspesialister) og de som faktisk og fysisk gjennomfører den (sykepleiere, vernepleiere og andre) er blitt intervjuet. Det vil bli presentert foreløpige funn fra studien, som har rekruttert deltakere fra flere sykehus i Norge - Kjetil Moen.
 

Melissa Weibell Kjetil Hustoft Kjetil Moen
Dato og tid
torsdag 9. november 2023, 13:00 - 14:15
Program:
Miniseminar torsdag 9. november
Language:
Norsk