Full Name
Kjetil Hustoft
Job Title
Medisinfaglig rådgiver/overlege
Speaker Bio
Medisinfaglig rådgiver / overlege Ph.D, Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger Universitetssjukehus.

Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.
Kjetil Hustoft