Full Name
Henning Jordet
Job Title
Psykolog; MBT-trainer
Speaker Bio
Utdannet psykolog ved Aalborg Universitetet. Medlem av Norsk Psykologforening og har over 15 års erfaring som psykolog. Er godkjent MBT-trainer fra The Anna Freud Center og var med på å grunnlegge det Danske Institut for Mentalisering. Har arbeidet med mentaliseringsbasert terapi (MBT) og personlighetsforstyrrelser i Aarhus, vært ledende psykolog og leder av "Ambulatorium for Angst og Personlighedsforstyrrelser" i Brønderselv, Nordjylland, samt godkjent spesialist og supervisor i psykoterapi i Danmark og Norge. Undervist og veiledet i MBT og personlighetsforstyrrelser gjennom en årrekke, både nasjonalt og internasjonalt. Godkjent MBT-veileder og -terapeut i Norge og Danmark.
Henning Jordet