Name
F: Symptomendring og personlighetsutvikling gjennom MBT. Teori og praksis
Description

Hvordan oppstår endring? Foredraget starter med en innledning av Henning Jordet omhandlende hva som skaper psykologisk endring. Hvordan forstår vi psykologisk endring og hvordan oppstår denne prosessen? Det trekkes linjer fra vitenskapshistorie, via psykoanalytiske begreper til fenomenet mentalisering. 

Sigmund Karterud vil forelese om når symptomet skyldes personligheten og hvordan jobbe med personlighetsfokusert terapi ut fra en forståelse av personligheten som bestående av Temperament/affekter, Attachment og Mentalisering (TAM). De fleste klienter i vanlig psykologisk/psykiatrisk praksis kommer med en blanding av plagsomme symptomer og personlighetsmessige problemer. I dette foredraget beskrives hvordan terapeuter raskt kan stille fruktbare hypoteser om denne sammenhengen og tidlig komme i gang med en aktiv psykoterapi som knytter forbindelsen mellom symptomer og følelsesmønster, tilknytningsstil og mentaliseringsproblemer. Tilnærmingen kan beskrives som en slags syntese av selvpsykologisk, psykodynamisk og mentaliseringsbasert terapi. 

Bente Sommerfeldt vil forelese om komplekse spiseforstyrrelser, hvor tradisjonell behandling ikke strekker til, og det er nødvendig å kjenne personen bak symptomene for å skreddersy behandlingen for å skape en endring. Hvordan kan mentalisering bidra til å supplere en endringsprosess som også krever fokus på somatiske, sosiale og atferdsmessige forhold.  

Sigmund Karterud Henning Jordet Bente Sommerfeldt
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 6. november
Language:
Norsk