Full Name
Sigmund Karterud
Job Title
Professor i psykiatri
Speaker Bio
Sigmund Karterud er professor i psykiatri og tidligere avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og tidligere leder av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo.
Han er administrativ og daglig leder av Institutt for Mentalisering.
Han har publisert ca. 170 vitenskapelige artikler og flere lærebøker i psykiatri, psykologi og psykoterapi. Han holder jevnlig kurs for terapeuter om individual- og grupppepsykoterapi.
Sigmund Karterud