Full Name
Ellen Skilhagen
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Ellen Skilhagen er psykologspesialist, med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi. Hun er ansatt ved Traumepoliklinikken Modum Bad, der hun bla har arbeidet for å integrere kunnskap fra rus- og traumefeltet. Hun har videreutdanning i arbeid med dissosiative lidelser, EMDR og sensorimotorisk psykoterapi.
Ellen Skilhagen