Name
K: Gruppebehandling for mennesker med kompleks PTSD og samtidig ruslidelse
Description

Foredraget vil beskrive og dele erfaringer fra gruppebehandling for personer med kompleks PTSD og samtidig ruslidelse ved Traumepoliklinikken. Behandlingen har tatt utgangspunkt i manualen Tilbake til nåtid, og er tilpasset en ruspopulasjon. Behandlingsopplegget er utformet slik at tilsvarende grupper kan startes andre steder og av ulike faggrupper. Utfordringer og muligheter ved slike grupper diskuteres. 

Ellen Skilhagen
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 1:00 PM - 2:15 PM
Program:
Miniseminar torsdag 7. november
Language:
Norsk