Full Name
Fredrik Cappelen
Job Title
Spesialist i klinisk psykologi
Speaker Bio
Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge. psykoanalytiker og sertifisert terapeut i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge (fem-årig utdannelse) samt terapeut for barn og ungdom med mentaliseringsbasert terapi. Han har jobbet 17 år i psykisk helsevern for barn og unge, fem år med barn i skolealder, 11 år i arbeid med ungdom med alvorlige psykiske lidelser og de siste to årene med sped og småbarn halv tid på Nic Waals Institutt. Han er også halv tid universitetslektor på profesjonsstudium i psykologi i Oslo der han underviser og veileder i psykoterapi med barn, unge og familier. De siste tre årene har han også jobbet med sitt eget forskningsprosjekt på barns lek i psykoterapi.
Fredrik Cappelen