Name
J: Lek som endringsfaktor i terapi med barn
Description

Psykoterapeutisk arbeid med barn gjennom lek - Forskning, teori, klinisk erfaring og eksempler på hvordan terapeuten kan jobbe gjennom barnets lek for å få til endring. 
Barns naturlige måte å uttrykke seg på er gjennom lek. Mye tyder på at det er i leken barn uttrykker seg, bearbeider erfaringer, opplever kontakt med andre, mening og glede. I miniseminaret vil det presenteres
ulike teoretiske perspektiver på lek, forskning fra andre og egen forskning, samt det vil deles kliniske eksempler fra terapi med barn på hvordan leken har vært en viktig vei til endring, symptomlette og utvikling for 
barnet. 
 

Fredrik Cappelen
Date & Time
Wednesday, November 8, 2023, 2:00 PM - 3:15 PM
Program:
Miniseminar onsdag 8. november
Language:
Norsk