Name
H: Traumebehandling når ordene ikke er der.
Description

På denne workshopen blir du kjent med Sensory Motor Arousal Regulation Treatment (SMART), en behandlingsmetode for utviklingstraumatiserte barn og unge som strever med å uttrykke seg gjennom ord. Behandlingen foregår i et «sanse- og bevegelsesrom» der barna kan bevege seg, leke og uttrykke seg på ulike måter. Gjennom kliniske vignetter får deltakere innblikk i endringsarbeidet der målet er å integrere traumer som har satt seg fast i kroppen.

 

Mari Bræin Gry Sannem Hustad
Date & Time
Thursday, November 9, 2023, 1:00 PM - 2:15 PM
Program:
Miniseminar torsdag 7. november
Language:
Norsk