Full Name
Gry Sannem Hustad
Job Title
Psykologspesialist
Speaker Bio
Gry Sannem Hustad er psykologspesialist og arbeider til daglig ved BUP Asker hvor hun benytter metoden. Sammen med Mari var hun med på å etablere det første SMART rommet i Norge og å tilpasse metodikken til norsk kontekst.
Gry Sannem Hustad