Navn
Gry Sannem Hustad
Stilling
Psykologspesialist
Foreleserinformasjon
Gry Sannem Hustad er psykologspesialist og arbeider til daglig ved BUP Asker hvor hun benytter metoden. Sammen med Mari var hun med på å etablere det første SMART rommet i Norge og å tilpasse metodikken til norsk kontekst.
Gry Sannem Hustad