Full Name
Sidsel Tveiten, Phd.
Job Title
Sykepleier og professor i helsefremmende arbeid, OsloMet
Speaker Bio
Sidsel Tveiten er sykepleier og professor i helsefremmende arbeid ved Helsevitenskapelig fakultet, OsloMet. Hennes doktorgrad fra 2006 fokuserer på veiledning av brukere i kommunehelsetjenesten. Sidsel Tveitens undervisning og forskning er knyttet til temaer som Empowerment, kommunikasjon, veiledning, helsekompetanse og helsepedagogikk i ulike kontekster. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og fagbøker.
Sidsel Tveiten, Phd.