Name
H: Multiprofessional supervision - what, why and how?
Date & Time
Thursday, November 4, 2021, 1:00 PM - 2:15 PM
Sidsel Tveiten, Phd.
Description

I helsetjenesten er det antakelig enighet om at ingen faggruppe eller profesjonsgruppe eller -person alene kan hjelpe pasienter og/eller brukere. Det er nødvendig med samarbeid. Om tverrprofesjonelt samarbeid er viktig i helsetjenesten er det nødvendig at studenter i medisin og helsefag lærer hvordan dette kan foregå. Tverrprofesjonell veiledning er relativt nytt i helsetjenesten. Hva innebærer denne formen for veiledning?

Program:
Miniseminar 4. nov
Language:
Norsk