Full Name
Linda Kvalvik
Job Title
Spesialkonsulent, RVTS
Speaker Bio
Eg er utdanna barnevernpedagog og har lang erfaring frå barnevernet. Eg har vidareutdanning i barnevern, i Barnevernets arbeid etter avdekking av vald, i Samtaler med barn, samt Barnevern i et minoritetsperspektiv. Eg held for tida på med Master i Interkulturelt arbeid. Ved RVTS Vest arbeider eg med undervisning og rettleiing knytt til traumer, vald og seksuelle overgrep for tenester som møter barn, unge og vaksne.
Linda Kvalvik