Name
J: Therapist, know thyself!
Date & Time
Wednesday, November 3, 2021, 2:00 PM - 3:15 PM
Steinar Hvål Linda Kvalvik
Description

Det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det. Eller...?

Handlinger er ikke løsrevet fra tidligere erfaringer, tanker og følelser. Miniseminaret fokuserer på samtaler som utfordrer og terapeutens egne prosesser i møte med sterke uttrykk.

Program:
Miniseminar 3. nov
Language:
Norsk