Full Name
Klara Johansson
Job Title
Spesialist i klinisk psykologi.
Speaker Bio
Klara Johansson er spesialist i klinisk psykologi med barn og unge. Hon har jobbet i mer enn 10 år på BUP, både i Sverige og Norge og har ett særskilt interesse for tilknytning og arbeid med ungdommer og familier. Hun har videreutdanning i korttidsdynamisk relasjonell psykoterapi for ungdom fra Linköpings Universitet, og i Tilknytningsbasert familieterapi samt Mentaliseringsbasert terapi. Arbeider i dag på ungdomseksjonen på Nic waal institutt med utredning og psykoterapeutisk behandling. Er koordinator for MBT-teamet på ungdomsseksjone på Nic Waal og deltar i ett forskningsprosjekt om mentaliseringsbasert terapi for ungdom (MBT-A).
Klara Johansson