Name
J: Mentaliseringsbasert arbeid for ungdom som strever med ustabilitet og selvskading
Description

I BUP møter vi ofte ungdommer med store vansker med følelses- og selvregulering. De kan utfordre både omgivelsene og oss som terapeuter med sitt sterke uttrykk. "Å bli seg selv" på en god måte kan for ungdommer med begynnende personlighetsproblematikk være ekstra vanskelig. Mentaliseringsbasert terapi (MBT) har vist lovende resultater i å kunne hjelpe ungdommer i skjevutvikling tilbake på rett utviklingsspor. Vi vil dele våre erfaringer fra MBT-A teamet ved Nic Waals Institutt og fortelle om en pågående pilotstudie.

Cilje Sunde Rolfsjord Fredrik Cappelen Klara Johansson
Date & Time
Thursday, November 10, 2022, 1:15 PM - 2:30 PM
Language:
Norsk